speedster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedster.

Từ điển Anh Việt

  • speedster

    /'spi:dstə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) speeder

    xe con cao tốc (ô tô không mui hai chỗ ngồi có tốc độ nhanh)