speeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speeder.

Từ điển Anh Việt

 • speeder

  /'spi:də/

  * danh từ

  (kỹ thuật) bộ điều tốc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái xe quá tốc độ quy định ((cũng) speedster)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • speeder

  a driver who exceeds the safe speed limit

  Synonyms: speed demon