speed-cop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-cop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-cop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-cop.

Từ điển Anh Việt

  • speed-cop

    /'spi:dkɔp/

    * danh từ

    cảnh sát giao thông (đi mô tô, phụ trách kiểm soát tốc độ xe cộ)