speedboat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedboat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedboat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedboat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • speedboat

    a fast motorboat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).