speed control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speed control

  * kỹ thuật

  sự điều chỉnh tốc độ

  sự điều khiển vận tốc

  điện lạnh:

  điều khiển tốc độ

  giao thông & vận tải:

  kiểm soát tốc độ

  toán & tin:

  sự điều khiển tốc độ