speedomiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedomiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedomiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedomiter.

Từ điển Anh Việt

  • speedomiter

    * danh từ

    đồng hồ tốc độ, công tơ mét