speedway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedway.

Từ điển Anh Việt

 • speedway

  /'spi:dwei/

  * danh từ

  trường đua mô tô

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyến đường dành riêng ô tô chạy nhanh; đường dành riêng cho ô tô chạy nhanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • speedway

  * kỹ thuật

  đường cao tốc

  xa lộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • speedway

  road where high speed driving is allowed

  a racetrack for racing automobiles or motorcycles