velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity.

Từ điển Anh Việt

 • velocity

  /vi'lɔsiti/

  * danh từ

  tốc độ, tốc lực

  initial velocity: tốc độ ban đầu

  muzzle velocity: tốc độ ban đầu (của đạn...)

 • velocity

  vận tốc, tốc độ

  absolute v. vận tốc tyệt đối

  amplitude v. vận tốc biên độ

  angular v. vận tốc góc

  areal v. vận tốc diện tích

  average v. vận tốc trung bình

  critical v. vận tốc tới hạn

  group v. vận tốc nhóm

  instantaneous v. vận tốc tức thời

  linear v. tốc độ chuyển động thẳng, vận tốc dài

  mean v. tốc độ trung bình

  peripheric v. vận tốc biên

  phase v. vận tốc pha

  pressure v. vận tốc nén

  ray v. vận tốc theo tia

  relative v. (cơ học) vận tốc tương đối

  shock v. vận tốc kích động

  signal v. vận tốc tín hiệu

  terminal v. vận tốc cuối

  terbulent v. vận tốc xoáy

  uniform angular v. vận tốc góc đều

  wave v. vận tốc sóng

  wave-front v. vận tốc đầu sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity

  * kinh tế

  tốc độ lưu thông

  * kỹ thuật

  lưu tốc nước

  nhanh

  vận tốc

  toán & tin:

  vận tốc, tốc độ

  xây dựng:

  vectơ vận tốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • velocity

  Similar:

  speed: distance travelled per unit time