velocity modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity modulation

    * kỹ thuật

    điện:

    sự biến điệu siêu tốc