velocity factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity factor

    * kỹ thuật

    điện:

    hệ số đặc trưng

    hệ số tốc độ