velocity amplitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity amplitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity amplitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity amplitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity amplitude

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biên độ vận tốc