velocity space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity space

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trường tốc độ