velocity pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity pressure

  * kỹ thuật

  áp suất động

  xây dựng:

  áp lực do vận tốc

  hóa học & vật liệu:

  áp lực dòng (do tốc độ chảy)