velocity gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity gradient

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  gradien tốc độ

  hóa học & vật liệu:

  građien tốc độ

  xây dựng:

  gradien tốc độ (gió)