velocity diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity diagram

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  biểu đồ tốc độ

  xây dựng:

  biểu đồ vận tốc