velocity head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity head

  * kỹ thuật

  áp suất động

  xây dựng:

  cột áp do vận tốc

  cơ khí & công trình:

  cột nước vận tốc

  toán & tin:

  đầu tốc độ