velocity meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity meter

  * kỹ thuật

  máy đo tốc độ

  tốc độ kế

  tốc kế

  cơ khí & công trình:

  khí cụ đo tốc độ (dòng chảy)