velocity microphone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity microphone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity microphone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity microphone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity microphone

    * kỹ thuật

    điện:

    micrô tốc độ