velocity profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity profile

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  biểu đồ vận tốc

  cơ khí & công trình:

  profin tốc độ