velocity of discharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity of discharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity of discharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity of discharge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • velocity of discharge

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  tốc độ chảy thoát

  tốc độ trút tải

  xây dựng:

  vận tốc lưu tượng