hie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hie.

Từ điển Anh Việt

  • hie

    /hai/

    * nội động từ

    (thơ ca) vội vã; đi vội

Từ điển Anh Anh - Wordnet