hasten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hasten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hasten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hasten.

Từ điển Anh Việt

 • hasten

  /'heisn/

  * ngoại động từ

  thúc (ai) làm gấp, giục (ai) mau lên

  đẩy nhanh (công việc)

  * nội động từ

  vội, vội vàng, vội vã; hấp tấp

  đi gấp, đến gấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet