fastness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fastness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fastness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fastness.

Từ điển Anh Việt

 • fastness

  /'fɑ:stnis/

  * danh từ

  tính chất chắc chắn, tính chất vững; tính bền (màu)

  sự nhanh, sự mau lẹ

  tính trác táng, tính phóng đãng, tính ăn chơi

  thành trì, thành luỹ, pháo đài

 • fastness

  độ cứng, độ bền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fastness

  * kinh tế

  tính bền

  tính vững chắc

  * kỹ thuật

  độ bền

  độ bền màu

  độ cứng

  độ ổn định

  tính bền

Từ điển Anh Anh - Wordnet