fixedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixedness.

Từ điển Anh Việt

 • fixedness

  /'fiksidnis/

  * danh từ

  tính chất đứng yên, sự bất động, sự cố định

  tính thường trực

  tính vững chắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet