fixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture.

Từ điển Anh Việt

 • fixture

  /'fikstʃə/

  * danh từ

  vật cố định, đồ đạc đặt ở chỗ cố định

  (số nhiều) (pháp lý) đồ đạc cố định (về mặt pháp lý coi như thuộc hẳn về một toà nhà nào)

  all the looking-glasses in the house are fixtures: tất cả những tấm gương trong toà nhà đều là những đồ đạc cố định

  (thông tục) người ở lì mãi một chỗ; người ở lì mãi một chức vụ

  he seems to be a fixture: nó hình như muốn lì ra đó

  (thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc thi; ngày đấu, ngày thi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixture

  * kinh tế

  ấn định

  thiết bị cố định

  * kỹ thuật

  bộ kẹp

  cấu

  cơ cấu

  cốt đai

  đồ gá

  dụng cụ

  dụng cụ kẹp

  mâm cặp

  thiết bị

  hóa học & vật liệu:

  bộ gá lắp

  xây dựng:

  bộ phận/chi tiết cố định

  điện:

  phụ kiện ghép

Từ điển Anh Anh - Wordnet