fixture trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture trap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xiphông cố định