fixtures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixtures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixtures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixtures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fixtures

  * kỹ thuật

  cốt

  đồ gá

  sườn

  thiết bị