fixture drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống thải nước vệ sinh