fixture models nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture models nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture models giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture models.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture models

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mô hình đồ gá