fixture discharge pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture discharge pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture discharge pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture discharge pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture discharge pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống xả cố định