zip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip.

Từ điển Anh Việt

 • zip

  /zip/

  * danh từ

  tiếng rít (của đạn bay); tiếng xé vải

  (nghĩa bóng) sức sống, nghị lực

  * nội động từ

  rít, vèo (như đạn bay)

  to zip past: chạy vụt qua (xe); vèo qua, rít qua (đạn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • zip

  * kỹ thuật

  vùng

  dệt may:

  đóng khóa kéo

  đóng phecmơtuya

  mở khóa kéo

  mở phecmơtuya

Từ điển Anh Anh - Wordnet