zip-fastener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip-fastener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip-fastener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip-fastener.

Từ điển Anh Việt

 • zip-fastener

  /'zipə/ (zip-fastener) /'zip,fɑ:snə/

  fastener)

  /'zip,fɑ:snə/

  * danh từ

  khoá kéo (ở áo...)