nil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nil.

Từ điển Anh Việt

  • nil

    /nil/

    * danh từ

    không

    two goals to nil: hai không, hai bàn thắng (bóng đá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet