nothing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nothing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nothing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nothing.

Từ điển Anh Việt

 • nothing

  /'nʌθiɳ/

  * danh từ

  sự không có, sự không tồn tại; cái không có

  người vô dụng, người bất tài, người tầm thường; chuyện lặt vặt, chuyện tầm thường; vật rất tồi, vật tầm thường

  the little nothings of life: những chuyện lặt vặt của cuộc sống

  con số không

  không, không cái gì

  nothing venture, nothing have: không liều thì không được gì hết; không vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con

  to come to nothing: không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào

  to have nothing to do with: không có quan hệ gì với, không dính dáng gì với

  to be good for nothing: không được tích sự gì

  that is nothing to me: cái đó không dính gì đến tôi, cái đó không can hệ gì đến tôi

  he is nothing to me: hắn ta không là gì cả đối với tôi; hắn ta không phải là họ hàng bè bạn gì với tôi

  there is nothing in it: chẳng có cái gì là đúng sự thật trong đó cả, chẳng có cài gì là quan trọng trong đó cả; chẳng có cái gì là giá trị trong đó cả

  nothing doing: thật xôi hỏng bỏng không; không được đâu

  there is nothing doing: không còn làm ăn gì được nữa, không còn xoay xở vào đâu được nữa

  can make nothing of

  không hiểu đầu đuôi; không giải quyết được; không dùng được, không xoay xở được, không xử trí được với

  to dance on nothing

  (xem) dance

  for nothing

  không gì mục đích gì, không được gì; bâng quơ

  to make nothing of

  (xem) make

  to make nothing of doing something

  không do dự làm một việc gì; làm một việc gì như thường lệ

  to make nothing out of

  không xoay xở gì được, không kiếm chác gì được

  next to nothing

  (xem) next

  nothing but

  không có cái gì ngoài; không là cái gì ngoài

  there is nothing for it but

  không còn cách gì khác ngoài

  * phó từ

  không chút nào, hẳn không, tuyệt nhiên không

  it is nothing less than madness: đúng là điên rồ không còn gì khác được nữa

  nothing like so good nothing near so good: không thể nào tốt được như thế

 • nothing

  không, ko có gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nothing

  a quantity of no importance

  it looked like nothing I had ever seen before

  reduced to nil all the work we had done

  we racked up a pathetic goose egg

  it was all for naught

  I didn't hear zilch about it

  Synonyms: nil, nix, nada, null, aught, cipher, cypher, goose egg, naught, zero, zilch, zip, zippo

  in no respect; to no degree

  he looks nothing like his father