cipher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cipher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cipher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cipher.

Từ điển Anh Việt

 • cipher

  /'saifə/ (cypher) /'saifə/

  * danh từ

  số không, số zêrô

  người vô giá trị, người tầm thường; vật vô giá trị, vật tầm thường

  chữ số A-rập

  mật mã

  chữ viết lồng nhau

  to stand for cipher

  hoàn toàn là một con số không, hoàn toàn vô giá trị

  * ngoại động từ

  tính thành số

  viết thành mật mã

  * nội động từ

  tính toán

 • cipher

  (Tech) mật mã; ký hiệu số

 • cipher

  số không; ký hiệu chữ số, mà // lập mã, tính bằng chữ số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cipher

  * kỹ thuật

  chữ số

  ký hiệu

  mã

  mật

  mật mã

  số không

  số thư mục

  điện tử & viễn thông:

  bí số

  toán & tin:

  ký hiệu chữ số

  xây dựng:

  số ký hiệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet