nobody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nobody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nobody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nobody.

Từ điển Anh Việt

 • nobody

  /'noubədi/

  * danh từ

  không ai, không người nào

  I saw nobody: tôi không nhìn thấy ai

  nobody else: không một người nào khác

  * danh từ

  người vô giá trị, người vô dụng, người bất tài, người tầm thường

  to treat someone as a mere nobody: xem thường ai; coi ai chẳng ra gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet