cipher-text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cipher-text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cipher-text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cipher-text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cipher-text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản mã hóa