zipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zipper.

Từ điển Anh Việt

 • zipper

  /'zipə/ (zip-fastener) /'zip,fɑ:snə/

  fastener)

  /'zip,fɑ:snə/

  * danh từ

  khoá kéo (ở áo...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • zipper

  Similar:

  slide fastener: a fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab

  Synonyms: zip, zip fastener

  zip up: close with a zipper

  Zip up your jacket--it's cold

  Synonyms: zip

  Antonyms: unzip