sweet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet.

Từ điển Anh Việt

 • sweet

  /swi:t/

  * tính từ

  ngọt

  as sweet a honey: ngọt như mật

  sweet stuff: của ngọt, mức kẹo

  to have a sweet tooth: thích ăn của ngọt

  ngọt (nước)

  sweet water: nước ngọt

  thơm

  air is sweet with orchid: không khí sực mùi hoa lan thơm ngát

  dịu dàng, êm ái, du dương; êm đềm

  a sweet voice: giọng êm ái

  a sweet song: bài hát du dương

  a sweet sleep: giấc ngủ êm đềm

  tươi

  is the meat still sweet?: thịt còn tươi không?

  tử tế, dễ dãi; có duyên; dễ thương

  that's very sweet of you: anh thật tử tế

  sweet temper: tính nết dễ thương

  (thông tục) xinh xắn; đáng yêu; thích thú

  a sweet face: khuôn mặt xinh xắn

  a sweet girl: cô gái đang yêu

  sweet one: em yêu

  a sweet toil: việc vất vả nhưng thích thú

  at one's own sweet will

  tuỳ ý, tuỳ thích

  to be sweet on (upon) somebody

  phải lòng ai, mê ai

  * danh từ

  sự ngọt bùi; phần ngọt bùi

  the sweet and the bitter of life: sự ngọt bùi và sự cay đắng của cuộc đời

  của ngọt, mứt, kẹo, món bánh ngọt tráng miệng

  ((thường) số nhiều) hương thơm

  flowers diffusing their sweets on the air: hoa toả hương thơm vào không khí

  (số nhiều) những điều thú vị, những thú vui, những sự khoái trá

  the sweets of success: những điều thú vị của sự thành công

  anh yêu, em yêu (để gọi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweet

  * kinh tế

  có hương vị

  hương thơm

  kẹo

  ngọt

  sự ngọt bùi

  tươi

  * kỹ thuật

  nhạt (nước)

  hóa học & vật liệu:

  ít lưu huỳnh (dầu khí)

  không có khí mỏ

  không có lưu huỳnh

  không có lưu huỳnh (dầu mỏ)

  ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sweet

  English phonetician; one of the founders of modern phonetics (1845-1912)

  Synonyms: Henry Sweet

  a food rich in sugar

  Synonyms: confection

  the taste experience when sugar dissolves in the mouth

  Synonyms: sweetness, sugariness

  having or denoting the characteristic taste of sugar

  Antonyms: sour

  pleasing to the senses

  the sweet song of the lark

  the sweet face of a child

  (used of wines) having a high residual sugar content

  sweet dessert wines

  Antonyms: dry

  Similar:

  dessert: a dish served as the last course of a meal

  Synonyms: afters

  sweetness: the property of tasting as if it contains sugar

  angelic: having a sweet nature befitting an angel or cherub

  an angelic smile

  a cherubic face

  looking so seraphic when he slept

  a sweet disposition

  Synonyms: angelical, cherubic, seraphic

  dulcet: pleasing to the ear

  the dulcet tones of the cello

  Synonyms: honeyed, mellifluous, mellisonant

  gratifying: pleasing to the mind or feeling

  sweet revenge

  odoriferous: having a natural fragrance

  odoriferous spices

  the odorous air of the orchard

  the perfumed air of June

  scented flowers

  Synonyms: odorous, perfumed, scented, sweet-scented, sweet-smelling

  fresh: not containing or composed of salt water

  fresh water

  Antonyms: salty

  fresh: not soured or preserved

  sweet milk

  Synonyms: unfermented

  sugared: with sweetening added

  Synonyms: sweetened, sweet-flavored

  sweetly: in an affectionate or loving manner (`sweet' is sometimes a poetic or informal variant of `sweetly')

  Susan Hayward plays the wife sharply and sweetly

  how sweet the moonlight sleeps upon this bank"- Shakespeare

  talking sweet to each other