sweet-sap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-sap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-sap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-sap.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-sap

    * danh từ

    (thực vật) cây (quả) na