odorous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

odorous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm odorous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của odorous.

Từ điển Anh Việt

 • odorous

  /'oudərəs/

  * tính từ

  (thơ ca) (như) odoriferous

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • odorous

  * kinh tế

  có mùi thơm

  tỏa mùi thơm

  * kỹ thuật

  có mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet