sweet-gale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-gale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-gale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-gale.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-gale

    * danh từ

    (thực vật) cây dâu thơm