sweet-sop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-sop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-sop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-sop.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-sop

    /'swi:tsɔp/

    * danh từ

    (thực vật học) cây na

    quả na