sweet-bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-bay.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-bay

    * danh từ

    (thực vật) câu nguyệt quế