sweet-shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-shop.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-shop

    * danh từ

    hàng bán bánh kẹo