sweet-pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-pea.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-pea

    * danh từ

    (thực vật) cây đậu hoa