salty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salty.

Từ điển Anh Việt

 • salty

  /'sɔ:lti/

  * tính từ

  (thuộc) muối; có muối, mặn

  có hương vị của biển cả

  chua chát, châm biếm; sắc sảo, hóm hỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salty

  * kinh tế

  có muối

  mặn

  muối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salty

  containing or filled with salt

  salt water

  Antonyms: fresh

  one of the four basic taste sensations; like the taste of sea water

  Similar:

  piquant: engagingly stimulating or provocative

  a piquant wit

  salty language