sweeten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweeten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweeten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweeten.

Từ điển Anh Việt

 • sweeten

  /'swi:tn/

  * ngoại động từ

  làm cho ngọt, pha cho ngọt; làm cho bớt chua, làm cho bớt đắng

  làm cho thơm tho, làm trong sạch (không khí...)

  làm cho dịu dàng (tính tình...)

  * nội động từ

  trở nên ngọt

  trở nên dịu dàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweeten

  * kinh tế

  làm dịu

  làm ngọt

  làm thơm

  pha ngọt

  * kỹ thuật

  khử lưu huỳnh

  hóa học & vật liệu:

  tẩy trắng (dầu mỏ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet