sweet-root nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-root nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-root giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-root.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-root

    /'swi:tru:t/

    * danh từ

    cam thảo