cherubic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cherubic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cherubic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cherubic.

Từ điển Anh Việt

 • cherubic

  /tʃe'ru:bik/

  * tính từ

  có vẻ dịu dàng hiên hậu

  có mắt tròn trĩnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cherubic

  Similar:

  angelic: having a sweet nature befitting an angel or cherub

  an angelic smile

  a cherubic face

  looking so seraphic when he slept

  a sweet disposition

  Synonyms: angelical, seraphic, sweet